?!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> 专业加工齿轮(厂家,销?h,报h,供应,生) - 建湖县华机械制造有限公?/title> <meta name="Keywords" content="专业加工齿轮"> <meta name="Description" content="Z详细介绍专业加工齿轮产品内容,包括专业加工齿轮的用途、型受范围、图片等,在这里你可以得知所有专业加工轮新M及最新的市场专业加工齿轮h.咨询电话:0515-86266365"> <script type="text/javascript" src="/template/NEST60005/lib/png.js"></script> <link rel="stylesheet" type="text/css" href="/template/NEST60005/lib/layout.css"> <link rel="stylesheet" type="text/css" href="/template/NEST60005/lib/layout(1).css"> <link href="/template/NEST60005/lib/style.css" rel="stylesheet" type="text/css"> <script src="/template/NEST60005/lib/jquery.js"></script> <SCRIPT type="text/javascript" src="/template/NEST60005/lib/jquery-1.4.2.js"></SCRIPT> <script type="text/javascript" src="/template/NEST60005/lib/cloud-zoom.1.0.2.js"></script> <script type="text/javascript" src="/template/NEST60005/lib/picCloud.js"></script> <script type="text/javascript" src="/template/NEST60005/lib/lib.js"></script> <link href="/template/NEST60005/lib/cloud-zoom.css" rel="stylesheet" type="text/css" /> <link href="/template/NEST60005/lib/picCloud.css" rel="stylesheet" type="text/css" /> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-transform" /> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-siteapp" /> </head> <body> <div style="style:display:none"></div> <div class="top_t"> <div class="top_in"> <div class="topnav1"> <script type="text/javascript" src="http://home.nestcms.com/24649/stat/"></script> </div> <div class="lc"> 您好Q欢q光?a href="http://www.manlaisd.com" rel="nofollow">加工齿轮</a>-建湖县华机械制造有限公司!</div> </div> </div> <div class="header"> <div class="logo fl"><img src="/uploads/logo/20160105041357.png" alt="建湖县华机械制造有限公? /></div> <div class="head_r fr"> <div class="Search"> <form name="formSeach" id="formSeach" title="误入商品关键词" action="/key.aspx" onSubmit="Seach()" > <input type="text" class="text" value="误入商品关键词" onfocus="if(this.value=='误入商品关键词'){this.value='';}" onblur="if(this.value==''){this.value='误入商品关键词'}" size="34"/> <input type="image" align="absmiddle" class="but" src="/template/NEST60005/images/search.jpg" class="button"/> </form> </div> </div> </div> <div class="nav f14"> <ul> <li><a rel="nofollow" href="/">|站首页</a></li> <li><a rel="nofollow" href="/about/">走进我们</a></li> <li><a rel="nofollow" href="/supply/">产品中心</a></li> <li><a rel="nofollow" href="/news/">新闻资讯</a></li> <li><a rel="nofollow" href="/about/about2.html">销售网l?/a></li> <li><a rel="nofollow" href="/about/about3.html">资质证书</a></li> <li><a rel="nofollow" href="/about/about4.html">生讑֤</a></li> <li><a rel="nofollow" href="/contact/">联系我们</a></li> </ul> </div> <div class="flash"> <a rel="nofollow" href=" " target="_blank" > <script type="text/javascript"> var picarr=new Array(); var imgLink=new Array(); var adimgheight=416 var adNum=0; picarr[1] = "/uploads/link/20181015030509.jpg"; picarr[2] = "/uploads/link/20181015031259.jpg"; picarr[3] = "/uploads/link/20181015030520.jpg"; var imgPre=new Array(); var j=0; for (i=1;i<=3;i++) { if( (picarr[i]!="") && (imgLink[i]!="") ) { j++; } else { break; } } function playTran(){ if (document.all) imgInit.filters.revealTrans.play(); } var key=0; function nextAd(){ if(adNum<j)adNum++ ; else adNum=1; if( key==0 ){ key=1; } else if (document.all){ imgInit.filters.revealTrans.Transition=23; imgInit.filters.revealTrans.apply(); playTran(); } document.images.imgInit.src=picarr[adNum]; theTimer=setTimeout("nextAd()", 4000); } function goUrl(){ jumpUrl=imgLink[adNum]; jumpTarget='_blank'; if (jumpUrl != ''){ if (jumpTarget != '') window.open(jumpUrl,jumpTarget); else location.href=jumpUrl; } } document.write ('<IMG style="FILTER: revealTrans(duration=2,transition=18)" height="'+adimgheight+'" width="100%" border=0 name=imgInit src="">') nextAd() </script> </a> </div> <div class="imain"> <div class="main "> <div class="main5"> <div class="left"> <div class="mleft_top f14">产品cd</div> <div class="submenu"> <dl> <dt><strong> <a href="/jgcl/">加工齿轮</a></strong></dt> <dt><strong> <a href="/jgscl/">加工伞?/a></strong></dt> <dt><strong> <a href="/jgzcl/">加工直?/a></strong></dt> <dt><strong> <a href="/jghcl/">加工弧?/a></strong></dt> <dt><strong> <a href="/ctjg/">齿条加工</a></strong></dt> <dt><strong> <a href="/gjdctjg/">高精度条加?/a></strong></dt> <dt><strong> <a href="/zctjg/">直条加?/a></strong></dt> <dt><strong> <a href="/xctjg/">斜条加?/a></strong></dt> <dt><strong> <a href="/hjzjg/">花键轴加?/a></strong></dt> <dt><strong> <a href="/hc/">弧</a></strong></dt> </dl> </div> <div style="margin-top:10px;"></div> <div class="mleft_top f14">联系我们</div> <div class="submenu"> <dl> <p>联系:刘必z?/p> <p>手机:13814359588#13645207711<br />#18962040333</p> <p>电话: 0515-86266365</p> <p>传真: 0515-80601299</p> <p>邮箱: <a rel="nofollow" href="mailto:liuhong6829@sina.com">liuhong6829@sina.com</a></p> <p>|址:www.manlaisd.com</p> <p>地址: 江苏省盐城市建湖县经开发区嘉通\</p> </dl> </div> </div> <div class="right"> <div class="right_top"><span> 您现在的位置:<a href="/">首页</a> > <a href="/supply/">供应产品</a> > <a href="/jgcl/">加工齿轮</a> > <a href="/supply/11.html">专业加工齿轮</a></span>产品详细</div> <div class="right_bottom"> <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" style=" padding:1px; margin-bottom:12px; border:1px solid #dbdbdb;"> <tr> <td width="170" align="center" valign="top" style="padding:0px 10px; border-right:1px solid #dbdbdb;"> <div class="picimg_wj"><img src="http://cmsimgshow.zhuchao.cc/24649/20160107043012.jpg?path=www.manlaisd.com/uploads/cp/20160107043012.jpg" alt="专业加工齿轮" width="300" height="300" onload="imgZoomer(this,300,300)" /></div></td> <td valign="top"> <div class="pro_ar"> <table width="100%" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0"> <tr> <th width="26%">产品名称Q?/th> <td><h1>专业加工齿轮</h1></td> </tr> <tr> <th>产品型号Q?/th> <td>专业加工齿轮</td> </tr> <tr> <th>产品规格Q?/th> <td>专业加工齿轮</td> </tr> <tr> <th>产品品牌Q?/th> <td></td> </tr> <tr> <th>应用范围Q?/th> <td></td> </tr> <tr> <th>来源Q?/th> <td><a href='http://www.manlaisd.com/supply/11.html'>http://www.manlaisd.com/supply/11.html</a></td> </tr> <tr> <th>发布旉Q?/th> <td>2016-1-7 0:00:00</td> </tr> </table> </div> </td> </tr> </table> <div class="content"> <div class="pub_detail"><div class="ovflow01"><p><p> <table style="width:100%;" cellpadding="2" cellspacing="0" border="0" class="ke-zeroborder" bordercolor="#FFFFFF"> <tbody> <tr> <td style="text-align:center;"> <img src="/uploads/image/20160107/20160107163137_9531.jpg" width="228" height="171" title="专业加工齿轮" alt="专业加工齿轮" /> </td> <td style="text-align:center;"> <img src="/uploads/image/20160107/20160107163152_6406.jpg" width="228" height="171" title="专业加工齿轮" alt="专业加工齿轮" /> </td> </tr> <tr> <td style="text-align:center;"> <span style="font-size:18px;"><strong>专业<b>加工齿轮</b></strong></span><span style="font-size:18px;"><strong></strong></span><br /> </td> <td style="text-align:center;"> <span style="font-size:18px;"><strong>专业<b>加工齿轮</b></strong></span><span style="font-size:18px;"><strong></strong></span><br /> </td> </tr> </tbody> </table> <span style="font-size:16px;"><strong>专业<b>加工齿轮</b>Q徏湖县华越机械刉有限公?/strong></span><br /> <span style="font-size:16px;"><strong>热点: 专业加工齿条优势: 专业的技术和团队 | 公司拥有专业?/strong></span><br /> <span style="font-size:16px;"><strong>专业加工齿条优选徏湖县华越机械Q公司拥有专业的技术和团队Q具有多q的可按需定制Q技术精湛,质量保证?/strong></span><br /> <br /> <span style="font-size:16px;"><strong><strong><b>加工齿轮</b></strong>材料Q徏湖县华越机械刉有限公?/strong></span><br /> <span style="font-size:16px;"><strong>刉轮常用的钢有调质钢、淬火钢、渗x火钢和渗氮钢。铸钢的强度比锻钢稍低,常用于尺寸较大的齿轮Q灰铔R的机械性能较差Q可用于轻蝲的开式轮传动中Q球墨铸铁可部分C曉K刉?Q塑料轮多用于轻蝲和要求噪C的地方,与其配对的轮一般用导热性好的钢齿轮?/strong></span><br /> <span style="font-size:16px;"><strong>未来齿轮正向重蝲、高速、高_ֺ和高效率{方向发展,q力求尺寸小、重量轻、寿命长和经可靠?/strong></span><br /> <span style="font-size:16px;"><strong>而轮理论和刉工艺的发展是q一步研I轮齿损伤的机理Q这是徏立可靠的强度计算Ҏ的依据,是提高轮承载能力,廉齿轮寿命的理论基Q发展以?b>弧</b>廓ؓ代表的新齿ŞQ研I新型的齿轮材料和制造轮的新工艺; 研究齿轮的弹性变形、制造和安装误差以及温度场的分布Q进行轮齿修形,以改善轮运转的q稳性,q在满蝲时增大轮齿的接触面积Q从而提高轮的承蝲能力?/strong></span><br /> <span style="font-size:16px;"><strong>摩擦、润滑理论和润滑技术是 齿轮研究中的基础性工作,研究Ҏ流体动压润滑理论,推广采用合成润滑油和在a中适当地加入极压添加剂Q不仅可提高齉K的承载能力,而且也能提高传动效率</strong></span> </p> <p> <span style="font-size:16px;"><strong>想了解更多的建湖县华机械制造有限公品-<b>加工齿轮</b>/<b>齿条加工</b>/<b>弧</b> Q请登陆Qwww.manlaisd.com </strong></span><span style="font-size:16px;"><strong></strong></span> </p></p> <p>上一?<a href="/supply/12.html">机械齿轮加工</a>    下一?<a href="/supply/10.html">加工齿轮</a></p> <div class="tag">相关标签Q?a href='/key.aspx?k=%bc%d3%b9%a4%b3%dd%c2%d6'>加工齿轮</a>,<a href='/key.aspx?k=%d7%a8%d2%b5%bc%d3%b9%a4%b3%dd%c2%d6%bc%db%b8%f1'>专业加工齿轮h</a>,<a href='/key.aspx?k=%d7%a8%d2%b5%bc%d3%b9%a4%b3%dd%c2%d6%c5%fa%b7%a2'>专业加工齿轮批发</a>,</div></div><p class="clear"></p></div> </div> <div class="title2"> <h2>相关新闻</h2> </div> <h6 class="clear"></h6> <div class="comment_list"> <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td><a rel="nofollow" href="/news/337.html" target="" title="加工齿轮如何安装更稳定?华越公司为您解答"><span>2019-01-09</span>加工齿轮如何安装更稳定?华越公司为您解答</a></td> </tr> <tr> <td><a rel="nofollow" href="/news/334.html" target="" title="加工齿轮刉过E是什么?加工齿轮需h以下几个要求Q?><span>2018-12-28</span>加工齿轮刉过E是什么?加工齿轮需h以下几个要求Q?/a></td> </tr> <tr> <td><a rel="nofollow" href="/news/265.html" target="" title="优质加工齿轮的加工工艺?"><span>2018-10-09</span>优质加工齿轮的加工工艺?</a></td> </tr> <tr> <td><a rel="nofollow" href="/news/264.html" target="" title="加工齿轮的轮分c?"><span>2018-10-09</span>加工齿轮的轮分c?</a></td> </tr> </tbody></table> </div> <div class="title2"> <h2>相关产品 </h2> </div> <div class="comment"> <div class="c_product_b"> <dl> <dt><a rel="nofollow" href="/supply/94.html"><img src="http://cmsimgshow.zhuchao.cc/24649/20171111024307.jpg?path=www.manlaisd.com/uploads/cp/20171111024307.jpg" alt="油田直锥轮加? width="200" height="200" /></a></dt> <dd><a href="/supply/94.html">油田直锥轮加?/a></dd> </dl> <dl> <dt><a rel="nofollow" href="/supply/93.html"><img src="http://cmsimgshow.zhuchao.cc/24649/20171111023943.jpg?path=www.manlaisd.com/uploads/cp/20171111023943.jpg" alt="工程机械斜轮加? width="200" height="200" /></a></dt> <dd><a href="/supply/93.html">工程机械斜轮加?/a></dd> </dl> <dl> <dt><a rel="nofollow" href="/supply/92.html"><img src="http://cmsimgshow.zhuchao.cc/24649/20171111023803.jpg?path=www.manlaisd.com/uploads/cp/20171111023803.jpg" alt="农机直轮加? width="200" height="200" /></a></dt> <dd><a href="/supply/92.html">农机直轮加?/a></dd> </dl> <dl> <dt><a rel="nofollow" href="/supply/91.html"><img src="http://cmsimgshow.zhuchao.cc/24649/20171111023612.jpg?path=www.manlaisd.com/uploads/cp/20171111023612.jpg" alt="加工直? width="200" height="200" /></a></dt> <dd><a href="/supply/91.html">加工直?/a></dd> </dl> </div> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="clear"></div> <div class="footer"> <div class="for pt30"> <div class="for_nav"> <i></i> <p > <a rel="nofollow" title="齿条加工首页" href="/" >齿条加工首页</a> | <a rel="nofollow" title="企业介绍" href="/about/">企业介绍</a> | <a rel="nofollow" title="齿条加工厂家产品介绍" href="/supply/" >齿条加工厂家产品介绍</a> | <a rel="nofollow" title="弧锥轮新闻资? href="/news/" >弧锥轮新闻资?/a> | <a rel="nofollow" href="/sitemap.html">|站地图</a> | <a rel="nofollow" href="/sitemap.xml">XML</a> | <a rel="nofollow" href="/contact/" title="厂家联系方式" >厂家联系方式</a> | <a href="/4g/" title="手机|站" rel="nofollow">手机|站</a> </p> Powered by <a rel="nofollow" title="企业pȝ" target="_blank">{l</a>   <script type="text/javascript" src="http://home.nestcms.com/cmode/"></script> <div class="cnzz"><script type="text/javascript">var cnzz_protocol = (("https:" == document.location.protocol) ? " https://" : " http://"); document.write(unescape("%3Cspan id='cnzz_stat_icon_1257126545'%3E%3C/span%3E%3Cscript src='" + cnzz_protocol + "s19.#/z_stat.php%3Fid%3D1257126545%26show%3Dpic' type='text/javascript'%3E%3C/script%3E"));</script></div> <p><a target="_blank" style="display:inline-block;text-decoration:none;height:20px;line-height:20px;"><img src="/template/NEST60005/images/beian.png" style="float:left;"/>苏公|安?32092502000125?/a>Copyright©建湖县华机械制造有限公?a href="http://www.manlaisd.com">加工齿轮</a>哪家好?供应订做多少钱?<a href="http://www.manlaisd.com/supply/">齿条加工厂家</a>怎么P</br>诚信公司专业以批发h格大量现货提?a href="http://www.manlaisd.com/news/">圆弧齿轮</a>、机加工齿轮、条加工方法等品质优良的品及报hQ也免费提供齿轮加工厂、条加工、弧齿等相关信息发布和新闻资讯,Ƣ迎来电生定制Q? <div class="cityspread"> <strong>热门城市推广: </strong> <strong>备案?<a rel="nofollow" target="_blank"></a> </strong> </div> </p> </div> </div> </div> <script type="text/javascript" src="/im/js/ImVar.js"></script> <script type="text/javascript" src="/im/js/ImJS.js"></script> </div> <a href="http://www.manlaisd.com/">㽶߿ۿ</a> <script> (function(){ var bp = document.createElement('script'); var curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; if (curProtocol === 'https') { bp.src = 'https://zz.bdstatic.com/linksubmit/push.js'; } else { bp.src = 'http://push.zhanzhang.baidu.com/push.js'; } var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(bp, s); })(); </script> </body></html>